Skupščina OOZ Črnomelj

Novo vodstvo OOZ Črnomelj

Poslanci nove skupščine OOZ Črnomelj, izvoljeni na rednem letnem zboru članov,   so na 1. seji dne  23. 4. 2018 izvolili novo vodstvo zbornice za mandatno obdobje 2018 – 2022. Za predsednika OOZ Črnomelj je  bil ponovno izvoljen Stanislav Malerič, direktor KMS Malerič d.o.o.,  Vinica, za podpredsednika pa Janez Štajdohar, direktor ŠTAJDOHAR gostinstvo d.o.o.,  Črnomelj.  …

MESEČNE INFORMACIJE 4/2018

USTANOVITEV CENTRA ZA DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO NOVOSTI V POKOJNINSKI ZAKONODAJI ZA PROSTOVOLJNE ZAVAROVANCE UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO-NOVE OBVEZNOSTI AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA – NOVO! OBRAČUN PRISP. ZA SOC. VARNOST ZA ZASEBNIKA – marec 2018 IZRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – marec 2018   1. USTANOVITEV CENTRA ZA DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO Z veseljem…