Zahteve obrti in podjetništva

MESEČNE INFORMACIJE 4//2020

EPIDEMIJA COVID 19 IN UKREPI ZA BLAŽITEV NJENIH POSLEDIC VPIS V IMENIK VODIJ DEL – obvestilo za GRADBENO DEJAVNOST! AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA – novo! OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE – MAREC 2020 OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – MAREC 2020  1. EPIDEMIJA COVID-19 IN UKREPI ZA BLAŽITEV NJENIH POSLEDIC Verjetno si nihče niti v…