MESEČNE INFORMACIJE 7/2020

UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – četrti paket pomoči ODDAJA KONČNIH POROČIL ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO SPS SOFINANCIRA NAKUP ZAŠČITNE OPREME VPIS V IMENIK VODIJ DEL – obvestilo za GRADBENO DEJAVNOST AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA – NOVO! OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE – JUNIJ 2020 OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – JUNIJ 2020…