Razvojno informacijski center Bela krajina (Podjetniški inkubator Bela krajina) kot organizator v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič poziva posameznike ter mikro, mala in srednje velika podjetja, zasebne zavode in zadruge na natečaj »Najpodjetniška ideja Bele krajine 2018 in Pokolpja 2018«!

Namen natečaja je spodbujanje in razvoj podjetniške kulture in inovativnosti, izmenjava in komercializacija znanja ter nastanek inovativnih startup podjetij ter ustvarjanje povezav v regiji.

 

Z javnim pozivom se iščejo inovativne podjetniške ideje, ki imajo tržni potencial za rast in nadaljnji razvoj na območju Pokolpja. Končni cilj natečaja je realizacija poslovnih idej preko obstoječih ali ustanovitve novih podjetij, s tem pa krepitev podjetništva na območju Pokolpja.

 

Zainteresirani se lahko prijavijo s samo 1 podjetniško idejo, in sicer v eno izmed naslednjih kategorij: startup podjetnik, potencialni podjetnik ali mladi do 25 let, s katero se potegujejo za nagrade v skupni vrednosti več kot 17.000,00 €.

 

Vrednost nagrad natečaja Najpodjetniška ideja Bele krajine 2018:

  • za kategorijo »startup podjetnik«: 1. mesto: Denarna nagrada v bruto znesku 1.000,00 € + mentorstvo in ekspertno svetovanje v skupni vrednosti do 5.100,00 €; 2. mesto: Mentorstvo in ekspertno svetovanje v skupni vrednosti do 4.100,00 €.
  • za kategorijo »potencialni podjetnik«: 1. mesto: Nagrada po Vavčerskem sistemu v bruto znesku 500,00 € + mentorstvo v vrednosti do 2.100,00 €.
  • za kategorijo »mladi do 25 let«: 1. mesto: Nagrada po Vavčerskem sistemu v bruto znesku 500,00 € + mentorstvo v vrednosti do 2.100,00 €.S prijavo na natečaj Najpodjetniška ideja Bele krajine 2018 prijavitelj poda prijavo in sodeluje tudi na natečaju Najpodjetniška ideja Pokolpja 2018,katerega organizira RIC Bela krajina v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje. Nagrajeni bosta 2 najboljši podjetniški ideji po oceni strokovne komisije, vsaka prejme denarno nagrado v višini 1.000,00 € bruto.Rok za prijavo je najpozneje do 30. 9. 2018, do 12. ure. Prijavo pošljite na e-mail kristian.asani@ric-belakrajina.si ali na e-mail: alenka.tomasic@ric-belakrajina.si, kjer lahko pridobite tudi dodatne informacije. Izbora za najpodjetniški ideji bosta potekala enovito kot del Start up vikenda Pokolpje 2018, ki bo 19. in 20. oktobra 2018 v Beli krajini. Več podrobnosti, razpis in prijavni obrazec so na voljo na https://inkubator-belakrajina.si/sl/dogodki-in-novice/naj-podjetniska-ideja-bele-krajine-in-pokolpja-2018/.Vabljeni k sodelovanju za Najpodjetniško idejo Bele krajine 2018 in Pokolpja 2018! 

RIC Bela krajina

Podjetniški inkubator Bela krajina