Novica
 1. USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM – PODARITE LAHKO 0,5 % DOHODNINE, ne prezrite!
 2. Napoved: Izvedba predavanja o novih gradbenih predpisih za izvajalce del na gradbenih objektih – obvestilo za gradbeno dejavnost!
 3. Napoved: REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA LETO 2019
 4. VABILO NA BREZPLAČNE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE SEMINARJE – ne prezrite!
 5. NA PORTALU E-VEM tudi  POTRDILO A1 ZA VOZNIKE, MONTERJE IN SERVISERJE           
 6. PARTNER KARTICE MOZAIK PODJETNIH ZAVAROVALNICA TRIGLAV-PREDSTAVITEV ZAVAROVANJA ZDRAVSTVENI NASVET, posebna ugodnost
 7. AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA
 8. OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE november 2018
 9. OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – november 2018

Želimo Vam vesele praznike, zdravja, predvsem pa veliko poslovnih uspehov. Naj se Vam uresničijo vse Vaše želje in cilji, ki ste si jih zastavili v letu 2019.

Vse dobro in  SREČNO!

 

1. USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM – PODARITE LAHKO 0,5 % DOHODNINE, ne prezrite!

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2007 in deluje na področju humanitarnega dela. Največkrat pomaga članom OZS pri naravnih nesrečah. Tako se je takoj odzvala na zbiranje sredstev za naše člane, ki so utrpeli škodo na poslovnih objektih v junijski toči. Zbrana sredstva so bila razdeljena  med prizadete člane. Ustanova je dosedaj pomagala že številnim svojim kolegom, obrtnikom ob poplavah, potresih, požarih ter drugih tragičnih dogodkih. Vseh prejemnikov pomoči je bilo doslej več kot 170, mednje pa je ustanova razdelila več kot 180.000 €. V skladu z 142. členom Zakona o dohodnini–Zdoh-2 lahko vsak državljan zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih humanitarnih namenov.

Ustanova poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo stanovski humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom (in sebi, če bo treba). Potrebno je le izpolniti obrazec (revija Obrtnik 10/2018, zadnja platnica – poštnina je plačana) ali na spletu in ga poslati na Ustanovo za humanitarno pomoč obrtnikom, Celovška c. 71, 1000 Ljubljana.

2. Napoved: Izvedba predavanja o novih gradbenih predpisih za izvajalce del na gradbenih objektih – obvestilo za gradbeno dejavnost!

Na podlagi določil novega Gradbenega zakona se morajo vsi izvajalci del oziroma njihovi vodje del na gradbenih objektih vpisati v imenik vodij del na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ali Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Na OZS se v imenik vodij del vpisujejo mojstri in tudi nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja, ki imajo pridobljeno obrtno dovoljenje na podlagi Obrtnega zakona, čeprav nimajo opravljenega strokovnega, mojstrskega ali delovodskega izpita. Slednjim vpis omogoča izvajanje dejavnosti tudi po preteku prehodnega obdobja maja 2020, vendar pa ne bodo mogli samostojno prevzemati v izvedbo novogradenj oziroma njihovih posameznih delov. Izvajali bodo lahko samo vzdrževalna dela in nastopali kot podizvajalci na novogradnjah. V teh primerih je rešitev, da tehniki in inženirji opravijo strokovni izpit in se v imenik vpišejo na IZS, ostali pa opravijo mojstrski izpit iz svojega strokovnega področja, sicer bodo za izvajanje novogradenj po preteku prehodnega obdobja morali zaposliti nekoga, ki bo v imenik vpisan kot vodja del z ustrezno izobrazbo.

Ker opažamo, da je iz vaše strani veliko nejasnosti in vprašanj, prehodno obdobje pa bo hitro minilo, smo se skupaj z OOZ Metlika odločili za predavanje, ki bo v

ponedeljek, 21. januarja 2019, s pričetkom ob 17. uri

v konferenčni dvorani OOZ Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj.

Izvajalec: Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev pri OZS, ki bo odgovarjal na konkretne primere. Več o vsebini predavanja v naslednjih obvestilih, vam pa predlagamo, da si že sedaj rezervirate čas, da se boste predavanja lahko udeležili, saj je zadeva zelo pomembna za opravljanje vaše dejavnosti v nadaljevanju.

 3. NAPOVED:  REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA LETO 2019

Že sedaj vas obveščamo, da bo redno letno usposabljanje za voznike po programu za leto 2019 (program 5. prevoz blaga), ki je potrebno za podaljšanje kode Skupnosti »95«

v soboto, 26. januarja 2019, s pričetkom ob 8.uri

v konferenčni dvorani OOZ Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj.

Program usposabljanja (predpisana vsebina):

 • Prevoz tovora – tehnologija prevozov
 • Nalaganje in pritrjevanje tovora

Obseg usposabljanja: 7 šolskih ur. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o usposabljanju. Več o usposabljanju v naslednjih obvestilih!