Novica
 • NE PREZRITE: VABILO NA ZBOR ČLANOV
 • RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 s SPREMEMBAMI ZAKONODAJE – VABILO NA PREDAVANJE
 • VABILO NA USPOSABLJANJE SOBODAJALSTVO, AirBnB in Booking.com poslovanje – predavanje za turistične ponudnike
 • PRENEHANJE VELJAVNOSTI KPOP, uporabna še do 31. 12. 2019          
 • AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA
 • OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE JANUAR 2019
 • OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – JANUAR 2019

 

1. VABILO NA ZBOR ČLANOV – NE PREZRITE !

 

Vljudno vas vabimo na redni letni ZBOR ČLANOV OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE ČRNOMELJ, ki bo v

 

soboto, 2. marca 2019, ob 19. uri

v prostorih restavracije ŠTAJDOHAR, d.o.o., v Kanižarici.

 

Predlagani DNEVNI RED:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delu OOZ Črnomelj v letu 2018 (poročilo bo podal g. Stanislav Malerič, predsednik OOZ Črnomelj)
 3. Podelitev priznanj za 10, 20, 30 in 40 let dela v obrti in podjetništvu
 4. Aktualne informacije s strani povabljenih gostov, pobude in predlogi
 5. RaznoPo uradnem delu zbora bo pogostitev in druženje z ansamblom PALMA. 
 6.  
 7. Prosimo, da svojo udeležbo POTRDITE najkasneje do četrtka, 28. 2. 2019, na tel.: 07 356 70 70 ali 041-606-659, zaradi naročila gostinskih storitev!
2. RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 s SPREMEMBAMI ZAKONODAJE

Skupno z OOZ Metlika organiziramo strokovno praktičen seminar z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna za leto 2018. Hkrati boste seznanjeni z novostmi, ki so stopile v veljavo 1. 1. 2019. Seminar bo

v četrtek, 14. februarja 2019, ob 11. uri,

v konferenčni dvorani OOZ Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj.

 

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka OZS, predavateljica z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Vsebina:

 1. ZGD-1 in SRS: Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS, Poročanje AJPES, Objava letnih poročil,

Spremembe SRS

 1. Davčni obračun:
 2. 1. Davčna osnova; Davčno priznani/nepriznani prihodki; Davčno priznani/nepriznani odhodki; Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb; Amortizacija; Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo; Poslovanje s povezanimi osebami
 3. Davčne olajšave
 4. Posebnosti pri normirancih
 5. Davčne spremembe
 6. Odgovori na vprašanja in diskusija

Čas trajanja: 4 šolske ure. Kotizacija:

– za člane OOZ Črnomelj s plačano članarino bo predavanje brezplačno (sklep skupščine OOZ Črnomelj z dne 21. 2. 2018). Član zbornice lahko prijavi eno osebo, ki bo koristila boniteto.

ostali udeleženci plačajo kotizacijo v višini 70,00 EUR za osebo na TRR OOZ Črnomelj št. SI56 0243 0001 2882 811, sklic na: SI00 02-18 pred pričetkom izobraževanja.

PRIJAVE: do torka, 12. 2. 2019, na OOZ Črnomelj, tel. 3567-070, e-naslov: tatjana.aupic@ozs.si.