Novica
  • NE PREZRITE: RAVNANJE Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO – poročanje do 31. 3.
  • OBVESTILO O LETNEM DOPUSTU – delodajalci ne pozabite do 31. 3.
  • ODDAJA LETNIH POROČIL NA FURS IN AJPES – do 1. 4.
  • PRENEHANJE VELJAVNOSTI KPOP, uporabna še do 31. 12. 2019          
  • AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA
  • OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE FEBRUAR 2019
  • OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – FEBRUAR 2019

 

1. RAVNANJE Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO – poročanje do 31. 3.

Od 1. 1. 2018 je pričela veljati spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS št. 35/2017), ki po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. Vpisati se morajo v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO) in sicer bi se morali že do 31. 1. 2018 oz. v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti oz. po prvi pridobitvi embalaže.

 

Kdo se mora vpisati? Podjetje, ki daje embalažo v promet kot embaler ali pridobitelj embaliranega blaga, ali kot proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki je namenjena embalerjem (t.i. servisna embalaža) in ne plačuje okoljske dajatve. V evidenco se morajo vpisati tudi vsa podjetja, ki nabavijo embalažo od slovenskega podjetja ali podjetja iz tujine in vanjo zapakirajo svoje izdelke.

 

Obvezno je tudi letno poročanje: Poleg vpisa v evidenco na ARSO morajo podjetja o embalaži, ki jo z opravljanjem svoje dejavnosti dajo na slovenski trg, voditi tudi lastno evidenco ter o letnih količinah in vrstah embalaže, dane v promet, prvič tudi poročati do 31. 3. 2019 (za leto 2018).

Omenjeno evidenco morajo voditi tudi samostojni podjetniki, ne glede na to, ali so normiranci ali ne.

 

Več o tem preberite še v reviji Obrtnik podjetnik št. 2/2019 na straneh 4 – 7, kjer so objavljeni tudi konkretni primeri za posamezne dejavnosti.

 

2. OBVESTILO O LETNEM DOPUSTU – delodajalci ne pozabite do 31. 3.

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (UL RS št. 21/13) je dolžnost vsakega delodajalca, da do 31. marca v tekočem letu pisno obvesti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

 

Kriteriji in merila za odmero letnega dopusta so popolnoma enaki kot v lanskem letu, saj se ni spremenil niti Zakon o delovnih razmerjih, niti Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (UL RS št. 92/13), po kateri odmerjajo dopust vsi člani OZS in tudi drugi delodajalci, ki niso člani OZS, če opravljajo obrtno dejavnost kot svojo glavno dejavnost.

Pri sestavi navedenega obvestila je torej potrebno upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, splošni akt delodajalca (če ga ima) in pogodbo o zaposlitvi.

Več o tem preberite še v Svetovalcu revije Obrtnik podjetnik št. 2/2019 na str. 22.

 

Člani OZS s poravnano članarino lahko na spletnih straneh Svetovalnega centra OZS  ali v pisarni OOZČrnomelj brezplačno pridobite vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta, ki je pripravljen na podlagi zakona in določb 39. člena KPOP.

 

3. ODDAJA LETNIH POROČIL NA FURS IN AJPES – do 1. 4.

Ne pozabite oddati DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2018 – letos ga je treba oddati do 1. 4. 2019, ker je 31. 3. nedelja in se rok podaljša do naslednjega delovnega dne.

Enako je do 1. 4. 2019 podaljšan tudi rok za oddajo LETNIH POROČIL NA AJPES zaradi javne objave in za državno statistiko.