RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) za leto 2020

RAZVOJNI CENTER Novo mesto; je dne 4. 2020 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil; NOVO!       Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. RC GSD razpisuje za občino Črnomelj  dolgoročna posojila v višini 219.273 €, občina Semič pa posojila v višini 127.277 €. Enako za vse štiri  linije: Upravičenci:…

MESEČNE INFORMACIJE 5//2020

UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 VPIS V IMENIK VODIJ DEL – obvestilo za GRADBENO DEJAVNOST-NOVO! AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE – APRIL 2020 OBRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – APRIL 2020 Zaradi COVID-19 so do nadaljnjega odpovedana vsa usposabljanja, izobraževanja in dogodki. Z vsemi aktivnostmi bomo nadaljevali takoj, ko bo…