MESEČNE INFORMACIJE 3/2022

VABILO NA ZBOR ČLANOV – NE PREZRITE! PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL SPREMEMBA – LE 20 DNI BOLNIŠKE V BREME DELODAJALCA UKREPI POMOČI ZARADI RASTI CEN ENERGENTOV ŠE VELJAVNI UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 – PKP 10 OBVESTILO ZA GRADBINCE – vpis v imenik vodij del – ZELO POMEMBNO za nosilce obrtne dejavnosti…