NAGRADNA IGRA »Predstavitev Bele krajine« – MOS 2018 v Celju

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Predstavitev Bele krajine« na 51. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti MOS 2018 v Celju 1. SPLOŠNE DOLOČBE Organizatorja nagradne igre »Predstavitev Bele krajine« (v nadaljevanju nagradna igra) sta Območna obrtnopodjetniška zbornica Črnomelj, ul. 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj in Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika, Partizanski trg 5, 8330 Metlika (v nadaljevanju organizator).…

Skupščina OOZ Črnomelj

Novo vodstvo OOZ Črnomelj

Poslanci nove skupščine OOZ Črnomelj, izvoljeni na rednem letnem zboru članov,   so na 1. seji dne  23. 4. 2018 izvolili novo vodstvo zbornice za mandatno obdobje 2018 – 2022. Za predsednika OOZ Črnomelj je  bil ponovno izvoljen Stanislav Malerič, direktor KMS Malerič d.o.o.,  Vinica, za podpredsednika pa Janez Štajdohar, direktor ŠTAJDOHAR gostinstvo d.o.o.,  Črnomelj.  …

Aktualni razpisi – RC Novo mesto

RAZVOJNI CENTER  Novo mesto NOVO!     je dne 1. 4. 2018 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018;          Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. RC GSD razpisuje za občino Črnomelj  dolgoročna posojila v…

REDNI LETNI ZBOR 2018

Člani zbornice so se zbrali v soboto, 24. 3. 2018 ob 19. Uri na rednem letnem zboru v restavraciji ŠTAJDOHAR v Kanižarici. Predsednik zbornice je podal poročilo o delu v preteklem letu, podeljena so bila priznanja za 10, 20, 30  in 40 let opravljanja dejavnosti. Po podelitvi so povabljeni gostje člane pozdravili in jih na…

Mesečne informacije 3/2018

VABILO NA ZBOR ČLANOV – NE PREZRITE ! UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO-NOVE OBVEZNOSTI OBVESTILO O LETNEM DOPUSTU – OBVESTILO ZA DELODAJALCE AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA OBRAČUN PRISP. ZA SOC. VARNOST ZA ZASEBNIKA – FEBRUAR 2018 IZRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – FEBRUAR 2018 VABILO NA ZBOR ČLANOV – NE PREZRITE…

Mesečne informacije 2/2018

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA LETO 2018 – NE PREZRITE PREVOZNIKI! SEMINAR ZA GRADBENO dejavnost: GRADBINCI, ELEKTRO INŠTALATERJI, INŠTALATERJI ENERGETIKI- NE PREZRITE! MOZAIK PODJETNIH – TELEKOM SLOVENIJE  –  NOVOSTI PRI UGODNOSTIH ZA ČLANE AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA OBRAČUN PRISP. ZA SOC. VARNOST ZA ZASEBNIKA – januar 2018 IZRAČUN PLAČ ZA ZAPOSLENE PRI ZASEBNIKIH – januar 2018…

Izobraževanje za prevoznike

Sporočamo, da bo redno letno usposabljanje za voznike po programu za leto 2018, ki je potrebno za podaljšanje kode Skupnosti »95« v soboto, 3. marca 2018, s pričetkom ob 8.30 v konferenčni dvorani OOZ Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj.   Program usposabljanja (predpisana vsebina): Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja in…

Kope: Tradicionalno Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2018

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v soboto, 27. januarja 2018, organizirala na Kopah tradicionalno Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2018. Vrhunec dogodka je tudi tokrat bila »prijateljska tekma v smučanju med obrtniki in podjetniki«, tekmovali pa so lahko tudi otroci. Športno-družabni dogodek s 655 udeleženci je popestrilo tekmovanje 7 ekip OOZ in OZS v…