OOZ Črnomelj je od leta 2005 ena od točk VEM (Vse na Enem Mestu)

Na točki VEM svetujemo:

 • Vsem ciljnim skupinam svetujemo  kako ustanoviti podjetje, kaj izbrati kot obliko delovanja ali s.p. ali d.o.o, prednosti, slabosti
 • kaj mora preveriti podjetnik pred začetkom opravljanja dejavnosti, saj je za opravljanje nekaterih dejavnosti potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja, za kar je potrebno izpolnjevati določene pogoje  npr. za opravljanje regulirane obrtne dejavnosti OBRTNO DOVOLJENJE , za opravljanje prevozniške dejavnosti LICENCO
 • kaj je potrebno vedeti pred prijavo davčnih podatkov na FURS
 • O minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje določene dejavnosti, katere dejavnosti se ne smejo opravljati na terenu
 • Glede varnosti in zdravja pri delu
 • Kaj je potrebno vedeti pred vložitvijo prijave  za vpis v PRS (ime podjetja, sedež in poslovni naslov-soglasje lastnika prostorov, izbor dejavnosti po SKD šifrantu –izpolnjevanje določenih prostorskih in izobrazbenih pogojev.

Na točki VEM lahko uredite naslednje postopke:

 • Registracijo s.p. in enostavne d.o.o.
 • Vpis sprememb pri s.p. in d.o.o.
 • Izbris s.p.
 • Oddaja davčnih  podatkov v davčni register, zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV
 • Prijave v obvezna socialna zavarovanja, prijave sprememb, odjave iz obveznih socialnih zavarovanj (M obrazci)
 • Oddaja sporočilo o prostem delovnem mestu
 • Oddaja vloge za pridobitev OBRTNEGA DOVOLJENJA
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

 

Več informacij na spletni povezavi: evem.gov.si.

 

Kaj potrebujete na točkah VEM

 • Osebni dokument
 • Osebno davčno številko
 • Potrdilo o vplačanem kapitalu ( pri d.o.o.)
 • Morebitne dodatne priloge

 

Za vse postopke na točki VEM se je potrebno predhodno naročiti.

Kontakt: Tatjana Aupič, sekretarka, e-naslov: tatjana.aupic@ozs.si, 07 3567 070 .