ZASTOPANJE
INTERESOV ČLANSTVA

  • Spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj,
  • Zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnost pri oblikovanju gospodarskega sistema, sodeluje v postopkih njihovega spreminjanja in oblikuje mnenja, stališča in predloge gospodarstva za spremembe,
  • Preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sodeluje pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike RS,
  • Vodi Obrtni register za fizične in pravne osebe, ki imajo poslovni sedež na območju, katerega pokriva zbornica, zagotavlja prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za vodenje postopkov izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnih dovoljenj ter sprememb podatkov.
img_2172_1_1_000

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021

Strategija razvoja poslovnega okolja 2021 - 2025
za dvig konkurenčnosti malega gospodarstva.