RAZPIS OBČINE ČRNOMELJ

JAVNI RAZPIS za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2024 Obveščamo vas, da je Občina Črnomelj v sredo,  27. 3. 2024, na spletni strani Občine Črnomelj (https://www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/razpisi-in-pozivi/) in na svoji oglasni deski, objavila JAVNI RAZPIS za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2024. Predmet javnega razpisa: Dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje…

Preberi več

AKTUALNI RAZPISI Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2023 – od 1. 5. 2023 Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov, sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi. Višina garancijsko-posojilnega potenciala v letu 2023 za občino Črnomelj  znaša 251.753,00 EUR, za občino Semič…

Preberi več

MESEČNE INFORMACIJE 8/2022

AKTUALNI RAZPISI IN JAVNA POVABILA Zavod RS za zaposlovanje NOVO! Javni poziv delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, objava 29. 7. 2022 Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, starih do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas za polni…

Preberi več

AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA

AKTUALNI  RAZPISI, JAVNA POVABILA SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD;                                                                                                                              Javni razpis P7R 2020-Mikrokrediti na problemskih območjih RS;   v četrtek, 31. 12. 2020, je Slovenski podjetniški sklad objavil razpis mikrokreditov na problemskih območjih P7R 2020. Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na…

Preberi več

RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) za leto 2020

RAZVOJNI CENTER Novo mesto; je dne 4. 2020 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil; NOVO!       Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. RC GSD razpisuje za občino Črnomelj  dolgoročna posojila v višini 219.273 €, občina Semič pa posojila v višini 127.277 €. Enako za vse štiri  linije: Upravičenci:…

Preberi več

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2019

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2019 Obveščamo vas, da je Občina Črnomelj v sredo, dne 19. junija 2019 na oglasni deski občine Črnomelj (Trg svobode 3) in spletni strani Občine Črnomelj: http://www.crnomelj.si/ objavila naslednji javni razpis:   Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje…

Preberi več

AKTUALNI RAZPISI, JAVNA POVABILA NOVO!

RAZVOJNI CENTER Novo mesto; je dne 1. 4. 2019 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) za leto 2019;                           NOVO!                                                               Posojila in garancije se dodeljujejo namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. RC GSD razpisuje za občino Črnomelj dolgoročna posojila v višini 61.792…

Preberi več

Aktualni razpisi – RC Novo mesto

RAZVOJNI CENTER  Novo mesto NOVO!     je dne 1. 4. 2018 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018;          Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. RC GSD razpisuje za občino Črnomelj  dolgoročna posojila v…

Preberi več