VEDNO NAJDEMO ODGOVORE
NA VAŠA VPRAŠANJA

Predsednik OOZ Črnomelj,

Stanislav Malerič

Stanislav Malerič – predsednik OOZ Črnomelj od leta 2011,
član skupščine OZS, predsednik sekcije kovinarjev pri OZS,

lastnik in prokurist podjetja KMS MALERIČ d.o.o.

Sekretarka OOZ Črnomelj,

Tatjana Aupič

Tatjana Aupič – sekretarka OOZ Črnomelj od leta 1991,
od leta 2003 splošna podjetniška svetovalka – generalistka,
od leta 2005 referentka za projekt SPOT TOČKA (VEM)

SKUPŠČINA

Poslanci nove skupščine OOZ Črnomelj, izvoljeni na rednem letnem zboru članov, so na 1. seji dne 10. 5. 2022 izvolili novo vodstvo zbornice za mandatno obdobje 2022 – 2026.

Za predsednika OOZ Črnomelj je bil ponovno izvoljen Stanislav Malerič, lastnik in prokurist podjetja KMS Malerič d.o.o., Vinica, za podpredsednika pa Aleš Količ, direktor in lastnik podjetja LANEA ENGINEERING d.o.o., Črnomelj.

 

Poslanci skupščine so na predlog predsednika potrdili 11-članski upravni odbor in izvolili 3-članski nadzorni odbor zbornice.

 

PONOSNI SMO NA NAŠ DOM OBRTNIKOV

40-LETNO OBDOBJE

ZDRUŽENI ŽE OD LETA 1897