VEDNO NAJDEMO ODGOVORE
NA VAŠA VPRAŠANJA

Predsednik OOZ Črnomelj,

Stanislav Malerič

Stanislav Malerič – predsednik OOZ Črnomelj od leta 2011,
je član kolegija OZS, član UO sekcije kovinarjev pri OZS,
direktor podjetja KMS MALERIČ d.o.o.

Screen Shot 2018-02-09 at 10.41.52

Sekretarka OOZ Črnomelj,

Tatjana Aupič

Tatjana Aupič – sekretarka OOZ Črnomelj od leta 1991,
od leta 2003 splošna podjetniška svetovalka – generalistka,
od leta 2005 referentka VEM

Screen Shot 2018-02-09 at 08.24.24

UPRAVNI ODBOR

Skupščina OOZ Črnomelj
Poslanci nove skupščine OOZ Črnomelj, izvoljeni na rednem letnem zboru članov,   so na 1. seji dne  23. 4. 2018 izvolili novo vodstvo zbornice za mandatno obdobje 2018 – 2022.
Za predsednika OOZ Črnomelj je  bil ponovno izvoljen Stanislav Malerič, direktor KMS Malerič d.o.o.,  Vinica, za podpredsednika pa Janez Štajdohar, direktor ŠTAJDOHAR gostinstvo d.o.o.,  Črnomelj.
 
Poslanci skupščine so na predlog predsednika  potrdili 11-članski upravni odbor in izvolili 3-članski nadzorni odbor zbornice.

PONOSNI SMO NA NAŠ DOM OBRTNIKOV

40-LETNO OBDOBJE

ZDRUŽENI ŽE OD LETA 1897