ZAKAJ SEM ČLAN
OBRTNO - PODJETNIŠKE
ZBORNICE

OOZ ČRNOMELJ

Redna mesečna obvestila z informacijami, ki jih potrebujejo pri svojem poslovanju Občasna obvestila po dejavnostih Kot VEM točka izvajamo brezplačne registracijske postopke v Poslovni register Slovenije, davčni register, prijave v obvezna socialna zavarovanja (M obrazci) Pomoč pri izpolnjevanju raznih prijav, pošiljanje popolnih vlog na oddelek za licence pri OZS, prijave NPK

Brezplačno individualno generalistično svetovanje na vseh področjih

Brezplačno udeležbo na vseh enodnevnih predavanjih, seminarjih, ki jih organiziramo iz davčnega, delovnopravnega področja, področja posamezne dejavnosti.

 

Sofinanciranje daljših tečajev v višini do 50 % (tuji jeziki, računalniški, …)

Vsem članom s plačano članarino plačamo izpit iz varstva pri delu Za gostince enkrat letno organiziramo brezplačno izobraževanje na temo HACCP, kritje stroškov organizacije tradicionalnega srečanja gostincev
Za prevoznike brezplačno organiziramo redno letno usposabljanje v zvezi s podaljšanjem kode 95 Stroške organizacije letnega zbora članov, kjer jim podamo poročilo o delu v preteklem letu s podelitvijo priznanj za jubilejno dobo dela v obrti in podjetništvu Brezplačna promocija v katalogu članov

Brezplačna predstavitev na skupnem razstavnem prostoru v okviru MOS v Celju

Brezplačna predstavitev na razstavnem prostoru v okviru »Karlovačkega sajma« Brezplačna udeležba na strokovnih ekskurzijah na oglede sejmov v Sloveniji (skupni prevoz plača zbornica v celoti, vstopnico in kosilo do višine 30 €)

Sofinanciranje 3-dnevne strokovne ekskurzije, ki jo organiziramo v jesenskem času za vse člane zbornice

Sofinanciranje stroškov skupne udeležbe na Športnih igrah obrtnikov Slovenije, zbornica članu krije strošek prijavnine največ do višine 20 € in strošek skupnega prevoza( Kranjska gora 2017, Kope 2018,…)

Screen Shot 2018-02-09 at 14.01.10