NovicaSkupščina OOZ Črnomelj
Poslanci nove skupščine OOZ Črnomelj, izvoljeni na rednem letnem zboru članov,   so na 1. seji dne  23. 4. 2018 izvolili novo vodstvo zbornice za mandatno obdobje 2018 – 2022.
Za predsednika OOZ Črnomelj je  bil ponovno izvoljen Stanislav Malerič, direktor KMS Malerič d.o.o.,  Vinica, za podpredsednika pa Janez Štajdohar, direktor ŠTAJDOHAR gostinstvo d.o.o.,  Črnomelj.
 
Poslanci skupščine so na predlog predsednika  potrdili 11-članski upravni odbor in izvolili 3-članski nadzorni odbor zbornice.