Člani zbornice so se zbrali v soboto, 24. 3. 2018 ob 19. Uri na rednem letnem zboru v restavraciji ŠTAJDOHAR v Kanižarici. Predsednik zbornice je podal poročilo o delu v preteklem letu, podeljena so bila priznanja za 10, 20, 30  in 40 let opravljanja dejavnosti. Po podelitvi so povabljeni gostje člane pozdravili in jih na kratko seznanili z aktualnimi zadevami. Na koncu pa so bile izvedene še volitve poslancev v skupščino OOZ Črnomelj za mandatno obdobje 2018 – 2022. Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje s stanovskimi kolegi, ki se je končalo pozno v noč.