Novica

Sporočamo, da bo redno letno usposabljanje za voznike po programu za leto 2018, ki je potrebno za podaljšanje kode Skupnosti »95«

v soboto, 3. marca 2018, s pričetkom ob 8.30

v konferenčni dvorani OOZ Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj.

 

Program usposabljanja (predpisana vsebina):

  • Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev
  • Vrste prevozov potnikov v domačem prometu in v mednarodnem prometu Obseg usposabljanja: 7 šolskih ur. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o usposabljanju.

 

KOTIZACIJA:

za člane OOZ Črnomelj s plačano članarino je usposabljanje BREZPLAČNO

(sklep Skupščine OOZ Črnomelj z dne 21 2. 2018).